İletişim | 0232 463 93 00 info@artukimya.com

Meşe Palamudu

Valeks' in hammaddesi olup Palamut Meşesinin meyvesidir. Valonia adı ile tanınır.

Palamut Meşesinin ana yurdu Türkiye olup, Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinde kendi kendine yetişen, her türlü erozyonu önlemesi ile tanınan çevreci bir ağaç türüdür.

Henüz tamamen olgunlaşmadan 15 Ağustos 15 Eylül civarları meşe palamutları toplanır.

Palamut (Palamut Tırnağı) veya palamut yemişi, meşe palamudu veya bunların yakın akrabalarıdır (genellikle Kayıngiller ailesi içinde Quercus ve Lithocarpus).

Sert, derimsi bir kabuk içerisinde genellikle tek bir (nadiren iki) tohum içerirler ve fincan şeklinde bir kap içinde taşınırlar. Palamutlar 1-6 cm uzunluğa ve 0.8-4 cm genişliğe sahip olurlar. Olgunlaşmaları (türlerine bağlı olarak) yaklaşık olarak 6 ve 24 ay arasında gerçekleşmektedir.

Farklı türlerdeki ağaçlarıyla Anadolu florası oldukça zengindir. Türk meşesinin [Quercus Algilops] palamut kapları, yüksek oranda hidrolize edilebilir (pirogallol) tanen grubu içerir ve uluslararası olarak “Valonea” şeklinde adlandırılır. “Püskül” (trillo) %30-40, kabın kendisi ise %20-30 tanen içermektedir. Meşe ağaçları Anadolu’nun Ege bölgesine genişçe yayılmıştır. Olgunlaşmış palamut kapları Ekim ve Mart ayları arasında toplanır, kurutulur ve özütüm fabrikasına gönderilir. Toprak Valonea’sı, yüzyıllardır tozlayıcı katmanlarında taban köselesi üretimi için tabakhanelerde kullanılmaktadır.