İletişim | 0232 463 93 00 info@artukimya.com

İşletme

Salihli Palamut ve Valeks Sanayi A.S. ünvanı ile 1955 yılında kurulmuş, 9000 ton / yıl kapasiteli olarak 1961 yılında Valeks üretimine başlamıştır. Özel sektör tarafından kurulan işletmenin yönetimi daha sonra iktisadi devlet teşekkülü olan Sümerbank’a geçmiş ve 1998 yılı Mayıs ayı sonunda özelleştirme yoluyla Ar-Tu Kimya Sanayi ve Ticaret A.S. tarafından devralınmıştır.