İletişim | 0232 463 93 00 info@artukimya.com

Valeks

Valeks, palamut özü olup, doğal bir tanen olarak uygulama esnasında çevreyi kirletmeyen çevreci bir üründür. Yüksek tanen yüzdesi ve diğer özellikleriyle, derinin kalitesinde çok önemli rol oynar. Sepileme - tabaklama maddesi olarak, büyük baş hayvanların derilerinin, özellikle kösele ve üst derilerin, işlenmesi, valeksin başlıca kullanım alanıdır.

Diğer bitkisel tanenlere göre, özellikle kestane özüyle karıştırıldığında, valeksin kullanım miktarını arttırmak ve onu küçükbaş hayvanların derilerinde de kullanılabilir hale getirmek amacıyla AR-GE şirketleriyle yakın ilişki içerisindeyiz. Ürünümüz belli bir oranda kestane özü yerine kullanıldığında önemli ölçüde maliyet avantajı sağlar. Valeks ayrıca boya ve yapıştırıcı yapımında da kullanılmaktadır. Diğer bir kullanım alanı ise su artıma tesisleridir.

Valonea’dan üretilen meyve ektraktının evrensel ismi “Valeks”tir.

Valeks’in genel kimyasal ve fiziksel özellikleri iyi bilinmektedir ve tüm kaynaklar tarafından kabul edilmektedir. Valeks’in rengi kahverengidir ve tabaklanmış deri sarımsı kahverengidir. Tipik özellikleri, bilinen diğer hidrolize edilebilir bitkisel tabaklama ekstratlarıyla uyum içindedir.

Fakat Valeks daha iyi sağlamlık, dolgunluk ve diğer ekstratlarla karşılaştırıldığında düşük su emilimi sağlamaktadır. Valeks, sayaların yeniden tabaklanmasında, astarda, yarı bitkisel veya tam bitkisel tabaklamada ve endüstriyel ve taban kösele derilerinde kullanılmaktadır.

Uygunluğu sebebiyle, Valeks'in ayakkabı üst derilerinin tabaklanmasında reçineler, değiş tokuş türü (değiştirilebilir) sentetik tanenler ve ilgili maddelerle birlikte kullanımı önerilir.

Valeks kullanarak dolgunluk arttırılır ve boş göbek ve yanlar doldurulur. Ayakkabı astarlarının konfor özellikleri bitkisel ekstratlarla arttırılır ve bu açıdan Valeks uygun bir kaynaktır.

Valeks, deriden üretilen mallarda kullanılan çeşitli unsurların üretiminde görülür. Örneğin gerek krom tuzuyla önceden tabaklanan gerekse tam bitkisel olan kayışlık köseleler, koşullara ve istenen özelliklere bağlı olarak diğer uygun ekstratlarla birlikte tabaklanır.

Valeks, kösele ve diğer ilgili ürünlerin üretimlerinde yalnız başına veya diğer ekstratlarla birlikte kullanılır. Günümüzde, pit-rocker, yarı hızlı, hızlı vb. birçok sistem ve metodolojiler bulunmaktadır. Tüm sistemler için Valeks tek başına veya qeubracho, mimosa gibi ekstratlarla birlikte kullanılır.