İletişim | 0232 463 93 00 info@artukimya.com

Artutan

ARTUTAN, normal Valeks ekstraktına verilen ticari isimdir.

ARTUTAN değişik derilerin üretiminde kullanılabilir.

Vidala, süet, astarlık ve benzeri derilerin retenajında tavsiye edilir.

ARTUTAN, özellikle değişik sistem kösele ve saraciyelik derilerin sepilenmesinde tek başına veya diğer bitkisel tanenlerle birlikte kullanılabilir.

Sentetik tanenler, boyalar, yağlar ve diğer bilinen yardımcı kimyasal maddeler ile uyumludur.  

ARTUTAN’ın genel özellikleri ve avantajları şunlardır:

-          Kromlu derilerin retenajında kullanımında, boş yapıyı doldurur, ayrıca, ince ve sıkı sırçalı deri elde edilir

-          Kromlu derilerin retenajında kullanımı sonucu, sırçası alınacak vidala ve süette daha yeterli ve kolay zımpara yapma olanağı sağlar.

-          Natürel (tabii) cilt görünümü polisaj veya perdah ile kolayca elde edilir.

-          Cilt tarafına desen basımı daha kolay ve kalıcıdır.

-          Kösele sepilemesinde kullanımı ile elyafı daha yoğun ve dolgun mamul elde edilir.

-          Köselede randıman artışı sağlar.

-          Suya karşı dayanımı diğer sepileme maddelerinden daha iyidir.

-          Işık haslığı çoğu bitkisel tanenlerden daha yeterlidir.

-          Çevre ile dost natürel bir üründür ve çevreye zararlı atık oluşturmaz.