İletişim | 0232 463 93 00 info@artukimya.com

Artutan S

ARTUTAN-S sülfitasyon uygulanmış Valeks ekstratıdır. Ürüne mülayim özellikler kazandıralarak değişik derilerin sepilenmesinde kullanılması sağlanmıştır.

Ürün, yüksek pH-değerine sahiptir ve modifiye edilen özellikler ile deriye daha kolay penetre ederek kesitte dengeli dağılır ve bağlanır.

Ayrıca, ARTUTAN-S'in rengi daha açıktır.

ARTUTAN-S suda kolay çözünür.

ARTUTAN-S'in genel özellikleri ve avantajları şunlardır:

-          Derilerin karın ve koltukaltı gibi bölgelerini doldurarak daha dolgun ve sıkı yapılı mamul eldesini sağlar.

-          Geniş bir pH aralığında rahatlıkla kullanılabilir.

-          Sentetik tanenler, boyalar ve yağlar ile uyumludur.

-          Sırçası alınacak derilerde rahat zımpara yapılmasını sağlar ve basılan desen kalıcı olur.

-          Vidala, astarlık, yarma ve benzeri derilerin retanajında kullanımı tavsiye edilir.

-          Diğer bitkisel tanenler (örneğin mimoza, kebrako gibi) ile kösele, ayrıca koşumluk ve kemerlik gibi saraciyelik derilerin sepilenmesinde kullanımı yeterli sonuçlar verir.