İletişim | 0232 463 93 00 info@artukimya.com

Artutan 4

ARTUTAN-4, içerdiği ürünler ile deriye hızlı penetre eden, dağılım ve dolgunluk sağlayan, modifiye Tara bazlı bir sepileme malzemesidir.

Mülayim özellikler taşıyan ürün özellikle:

-          Dana giysilik-napa retanajında.

-          Kromlu döşemelik derilerde.

-          Koyun giysilik-napa retanajında.

ARTUTAN-4 genel özellikleri ve avantajları şunlardır:

-          Ürün diğer sepileme maddeleri ile veya istenen özelliklere bağlı olarak mimoza ve kebrako ile de birlikte kullanılabilir.

-          Deriye hızlı penetre eder ve kesitte dengeli dağılarak sırçaya aşırı yüklemez.

-          Kullanılan sentetik tanenler, boyalar ve yağlar ile uyumludur.

-          ARTUTAN-4'ün bitkisel sepili derilerde kullanımı ile buğulanma testi deneyi değerleri daha uygun sonuçlar alınır.