Alsancak, Kıbrıs Şehitleri Cd. No:92/11, 35220 Konak/İzmir
+90 232 4639300
info@artukimya.com

AR-TU KIMYA A.S.

You can set this subtitle from the Customiser.

ARTUTAN A

Teknik Föy

ARTUTAN-A bitkisel sepilenecek deri mamüllerinin üretiminde kullanılmak üzere geliştirilmiş bir üründür.

ARTUTAN-A bünyesinde modifiye bitkisel tanen ekstratları, uygun sentetik tanenler ve yardımcı malzemeleri içerir.

ARTUTAN-A özellikle değişik metot ve sistemlerde uygulanan kösele üretimleri için geliştirilmiş bir sepileme maddesidir.

Örneğin, kuyu, roker, dolap (yarı-hızlı, hızlı vb.) gibi kösele üretim metotlarında rahatlıkla kullanılmaktadır.

Ürün, tek başına veya kebrako, mimoza ile değişik oranlarda kombine edilerek kullanılabilir.

ARTUTAN-A, uygun ön-sepileme yapılmış derilerde kolay ve hızlı derinlemesine kesit içerisine penetre eder ve kullanılan diğer ekstrat ile kesite dengeli bir dağılıma yardımcı olur.

ARTUTAN-A’nın diğer özellikleri ve avantajları aşağıda belirtilmiştir:

–          Kösele üretimlerinde, istenilen cilt rengi, ürünün tek başına veya kebrako ile kombine kullanımına göre elde edilebilir.

–          Ürünün içerdiği yüksek tanen oranı ve yeterli banyo boşalması mamül köselede randıman (verim) oranının yüksek olmasına yardımcı olur.

–          Ürün, uygulanacak apre işlemine paralel olarak dolgun, esnek kaliteli mamül eldesini sağlar.

–          Ayrıca, bükülme ve aşınma dayanımı ile yoğunluğu yüksek, böylece standartlara uygun ürün eldesini kolaylaştırır.

Uygulama Örnekleri

1) Yukarıda belirtilen değişik metot kösele üretimlerinde tola ağırlığı üzerinde, toplam %45 ± 3,0 ARTUTAN-A kullanımı önerilir.

Kebrako ve benzeri ekstratlar ile birlikte kullanımda ise toplam ekstratın %40 ile %60’ı oranında ARTUTAN-A verilebilir.

2) Sarayicelik, kemerlik ve benzeri deri üretimlerinde ise kebrako, mimoza, gambir, mirobalam gibi ekstratlar ile ve istenilen mamüş özelliklerine uygun olarak toplam verilebilecek ekstrat içerisine %2040 oranında ARTUTAN-A ilave edilebilir.

Depolama Şartları

ARTUTAN-A, orijinal ambalajında, kuru ortamda ve direkt güneş ışığından korunarak depolanmalıdır.